หมวดทางหลวงดอนสัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร – ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานหมวดทางหลวงดอนสัก ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร