โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคาร 7 ชั้น โรงพยาบาลยะลา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น.ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. โทร 0 7324 4711 ต่อ 189, 251 ผู้สมัครต้อง กรอกใบสมัครและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนและใช้ ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้น