สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเซกสารหลักฐาน ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.