มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.th เท่านั้น เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ตามขั้นตอนในเว็ปไซต์