สวนสัตว์สงขลา รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

การรับสมัคร (สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.songkhla.z0othailand.org )
1 กรณีผู้มีคุณสมบัติสามารถยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด เป็นไฟล์ PDF โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัคร มาที่สวนสัตว์สงขลา ทาง E-mail : 189skz@gmail.com ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 – 2 พฤศจิกายน 2565
2 กรณีผู้ประสงค์สมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ได้ด้วยตนเอง ณ งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สวนสัตว์สงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 น.-16.00 น) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์ 0-7459-838,40