โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก (ตึกใหม่) ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ