สพป.สงขลา เขต 2 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564