โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
*ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2565 ในวันราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.