โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นเป็นลูกจ้างฯ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสะเดา ชั้น 3 (ตึกหน้า) อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ในวันและเวลาราชการ