สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ (ตึกสีฟ้า) ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 7731 0613