สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครที่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ https://citty.me/lBpVm โดยยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด
ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ถนนสวนสมเด็จ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2565 (ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.)