โรงเรียนสวีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sai.acth หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น