วิทยาลัยชุมชนระนอง รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ สังกัดวิทยาลัยชุมชนระนองสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่วิทยาลัยชุมชนระนอง เลขที่ 300/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โทรศัพท์ 0 – 7782 – 1068 โทรสาร 0-7782-3326 ตั้งแต่วันที่ 14-27 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด