แขวงทางหลวงชนบทพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 5 อัตรา

ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วนปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา เลขที่ 56/13 หมู่ที่ 3 ตำบล ถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลา ราชการ ภาคเข้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร