โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาพลศึกษา 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนทำสะท้อนวิทยา ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ