สพป.ปัตตานี เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 เลขที่ 83 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2565 (เช้า) เวลา 08.30 น. – 12.00 น. (บ่าย) เวลา 13.00 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ทั้งนี้ ผู้สมัครฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ดังนี้

  1. ผู้สมัครฯ ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพตามหลักสากลนิยม ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ
  2. ผู้สมัครทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
  3. ผู้สมัครต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตลอดระยะเวลาการสมัคร
  4. อนุญาตให้เข้าสถานที่รับสมัครเฉพาะผู้สมัครฯ เท่านั้น