โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ