สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดนราธิวาส (อาคารใบไม้สีทอง ศาลากลางหลังเก่า) ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยผู้สมัครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัคร คนละ 300 บาท