โรงเรียนสตรีภูเก็ต ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 2-15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ