วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ในระหว่างวันที่ 2-9 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)