องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถสมัครได้โดยติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7535 6253 ต่อ 405 หรือทางเว็บไซต์ http://www.nakhonsi.go.th