สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร. 074 – 315728
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ