มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

*ผู้สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ (อาคาร 48) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
*ในระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)