ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทร.073-330892 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ