ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 7353 0425