วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ สามารถสมัครออนไลน์ทาง QR Code ท้ายประกาศนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 28 ตุลาคม 2564