วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้สนใจจะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ และขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เลขที่ 74 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.