สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล (ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7471 1071 ต่อ 108