สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://nakhonsi.nfe.go.th หรือขอรับใบสมัคร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยยื่นใบสมัครตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช 165 ม.3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2565 (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)