สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 60 อัตรา

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

  1. กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565
  2. ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ ที่ตั้งของตำแหน่งว่างนั้น (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ)