งานเด่นวันนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 9 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 9 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถสมัครได้โดยติดต่อ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 5-14 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 07535 6253 ต่อ 405 หรือ ทางเว็บไซต์ www.nakhonsi.go.th