ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี เลขที่ 102 หมู่ 9 นิคมซอย 2 ถนนสุราษฎร์ – นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตั้งแต่วันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 7735 5301 – 6 ต่อ 107