สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครหรือสแกน QR Code ท้ายประกาศ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) เลขที่ 171/37 หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร