องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง รับสมัครพนักงานจ้าง 24 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ทางเว็บไซต์ https://trangpao.thaijobjob.com