สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) เลขที่ 424 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 075-324771-5 ต่อ 131 ในวันและเวลาราชการ