ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ