วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1- 5 พฤศจิกายน 2564 ที่เว็บไชต์ www.nathawee.ac.th