สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสงขลา รับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ 3 อัตรา

ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสงขลา เลขที่ 448 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 19-28 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (วันหยุดราชการ คือ วันที่ 22-24 ต.ค.2564) ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าสมัครสอบธนาคารจะไม่ คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น