โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน
สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท

  1. ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
  2. ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 – วันที่ 25 ตุลาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น ณ ห้องบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ http://www.mattayomsuksajulaphon.ac.th/