สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

การสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล อาคาร หอสมุดกลางชั้น2 โรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบแต่อย่างใด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.satunpeo.go.th