องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล รับสมัครพนักงานจ้าง 19 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ให้ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ชั้น 2 และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ
และสามารถสอบถามรายละเอียด โทร 0 76271096-7 ต่อ 129 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ทางเว็บไซต์ www.cherngtalay.go.th หรือ Facebook PR อบต.เชิงทะเล