โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซด์ www.huaiyothospital.go.th หัวข้อ “ข่าวสาร/ ประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน” สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามเว็บไซต์ดังกล่าว หรือรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลห้วยยอด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 – 11 กุมภาพันธ์ 2565