สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต เลขที่ 23 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 3 ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-212281 ต่อ 18 และ 076-354830 ต่อ 18 ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด