โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่ https://narahos.thaijobjob.com https://narahos.thaijobjob.com/ เลือกหัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”