โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 22-30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ