โรงเรียนอนุบาลสงขลา รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)