สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

การรับสมัคร สามารถขอรับและยื่นเอกสารการสมัครพร้อมสัมภาษณ์ที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) เลขที่ 104 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งควนจีน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร.0-7425-0774 ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร