เทศบาลตำบลฉลอง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 14 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 1 และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยขอให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และเพื่อให้เป็นไป ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ขอให้ผู้สมัครสอบสวมหน้ากาก อนามัยตลอดเวลาในการสมัครสอบ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทร 0 7654 0902 ต่อ 33