โรงพยาบาลสตูล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

กำหนดทำการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ที่กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอกใหม่ โรงพยาบาลสตูล (เว้นวันหยุดราชการ)