เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครพนักงานจ้าง 34 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวิชิต http://www.phuket-vichit.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่อาคารตะเภาน้อย (หลังสำนักงาน เทศบาลตำบลวิชิต) สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ